Novinky

Vážení spoluobčané.                                                                                                                                              .
Máme tady konec čtyřletého volebního období a již dnes se připravujeme na další. Je potřeba se ohlédnout
zpět a zrekapitulovat vše, co jsme pro Vás za čtyři roky udělali. Musím podotknout, že spolupráce
s koaličními partnery byla výborná a proto se nám podařilo zrealizovat mnoho projektů. Všechny projekty,
které byly realizovány, se týkaly zkvalitnění života bydlení v našem obvodě Vítkovice. Ne všechny byly
financovány z rozpočtu obvodu, ale spousta projektů byla dofinancována  za pomocí dotací z města
a jiných zdrojů. Také zástupci PHV se podíleli významnou částí na jejich získání, ale také na jejich
profinancování. V našem obvodě byly rekonstruovány  komunikace, chodníky, jednotlivé byty z našeho
bytového fondu, rekonstrukce uceleného komplexu bytů na ulici Štramberská, dále uceleného komplexu
bytů ulice Syllabova, rekonstrukce  otopného systému  bytů na ulici Rudná, rekonstrukce střechy
a zateplení včetně odizolování domu na ulici, Ocelářská 18, zateplení fasád na ulici Ruská a Mírová.
Nezapomněli jsme ani na školská a předškolská zařízení. Naši zástupci se angažovali i ve školských
zařízeních v našem obvodu ve školské  radě,  kde se účastnili různých jednání s vedením  školy.
Na nichž se řešil chod školského zařízení, pohovory s rodiči a žáky, které dopomohly ke zkvalitnění soužití
žáků, kantorů a výchovných pracovníků. Zástupci PHV se podíleli na rozvoji a modernizaci školy.
Ve svém předvolebním programu jsme měli, že prosadíme vybudování víceúčelového hřiště „Halasova“,
což se nám povedlo jen částečně, jelikož  se nám protáhlo vodoprávní řízení, projektová dokumentace
včetně následného stavebního povolení. Nevadí, dnes jsme ve fázi, kdy stavební povolení máme,
výběr zhotovitele byl dokončen a finanční krytí je zajištěno. Takže před koncem volebního období jsou práce
zahájeny a v následujícím roce bude hřiště uvedeno do provozu. Můžeme tedy konstatovat, že i tento slib
byl dodržen.                                                                                                                                                            .
Obracím se na Vás, všechny spoluobčany městského obvodu  Vítkovice, kterým není  život v obvodu lhostejný,
aby naše „ Politické Hnutí Vítkovice“ podpořili svým hlasem. Každý hlas pro naše hnutí je významným hlasem,
který podpoří nás, abychom mohli pokračovat na započatém díle, které  jsme nestačili v tomto volebním
období dokončit. Máme rozpracované projekty na provedení bezbariérového přístupu na obou budovách
školy Šalounova. Na budově Halasova chceme vybudovat venkovní prosklený výtah, který zajistí přístup
do všech pater. Na budově Šalounova budeme řešit bezbariérový přístup “schodolezem“, jelikož schodišťové
 ramena jsou dostatečně široká. Chceme dobudovat odborné učebny na obou budovách a na budově
Halasova ve dvorní části projektujeme přírodní letní učebnu, kde se budou učit Vaše děti v zahradních
prostorách. Pracujeme na přípravě projektu „ Rozšíření knihovny ve Vítkovicích“, což znamená vybudování
nového kulturního domu, který bude propojen spojovacím krčkem s knihovnou. Využití tohoto kulturního
stánku bude pro širokou veřejnost, kulturní akce, soukromé oslavy, mikulášské nadílky, dětská vystoupení.
Poslední již rozpracovaný projekt, který bychom chtěli dovést do zdárného konce je naše smuteční síň,
která stojí na našem hřbitově. Tento smuteční stánek je již léta nevyhovující. Chceme ho nahradit moderní
stavbou, která bude vyhovovat nejen požadavkům personálu pohřební služby, ale také smutečním hostům.
K tomuto všemu hlavně potřebujeme Váš hlas. Proto Vás žádám, přijďte v hojném počtu k volbám
a předem Vám děkuji za každý Váš hlas.                                                                                                               .

  •                                                 Za Politické Hnutí Vítkovice předseda Ing. Kročil František